Munkebergs Gård

Munkebergs Gård

Munkeberg är en privat hästgård såväl som ett professionellt utbildningsföretag, med ett stort nätverk av meriterade tränare/utbildare som hyrs in för kurser och utbildningar. Här arrangeras bl a weekend kurser, ridläger och dressyrträning

På anläggningen bedrivs även Munkeberg B&B, det finns 8 gästbäddar och 16 boxar i tre olika stall, stora gräshagar, ridhus, dressyrbana, hopp-paddock och fina ridvägar.

  

2005 flyttade Marie Johnson in på Munkeberg, som sedan 70-talet varit en avstyckad gård. Idag äger och driver Marie gården som har ca 17 ha mark, bete till hästarna och liten skog att rida i. Marie har 4 egna hästar med inriktning på dressyr samt löpande 2-4 tillridningshästar.

hyra anläggningen >>  bed & box >>  

Lite historia

Gården har anor från medeltiden då munkarna från klostret vid Vä kyrka bodde här, därav namnet Munkeberg. Från början av 1800-talet har det varit en mindre herrgård som genom åren ofta har bebotts av högre befäl från de stora regementen.
Det finns många historior att berätta från förr, bla sägs att munkarna har grävt en underjordisk gång som leder upp till St:Gertrudskapell i Vä, där nunnorna bodde. Tyvärr har ingen hittat gången, även om det är många som har sökt den. Vi är helt övertygade om att den finns där någon stans under rötterna på de över 400 år gammal buxsbomsträden som omger det gamla Munkehuset.

 

1848 byggdes eller flyttades ett nytt hus till Munkebergs gård, det "gula huset", av dåvarande ägare kronofogde Johan Kleberg. Det är ett vackert hus i herrgårds stil med mycket atmosvär och värme.

Familjer som tidigare bott på Munkeberg är Bla Pontus De La Gardie, häradsskrivare Olof de Verdier, General major friherre Fabian Vrede, kapten Herman von Friedrischs, Wilken & Maria von Platen, Friherre major B von Schwerin, Greve Knut von der Groebens, operasångaren Paul Höglund och familjen Äspelund.