Munkebergs Gård

Tränarutbildningen

Ridsportförbundets utbildning är bred och berör många viktiga område, alltifrån hästens anatomi, förbjudna prerarat, hästen och skatten,  kost och näringslära för oss ryttare, avelslära och natrurligtvis, undervisningspedagogik och undervisning.

Den är traditionell och kunde varit mer nytänkande, hur vi ska undervisa bygger mycket på hur man alltid har gjort, vilka begrepp och ord som du ska använda. Teknik med inriktining på hur hästen ska röra sig och utföra övningar. Har jag lärt mig något nytt? nej faktiskt inte.
När jag gick Instruktörsutbildningen i Centrerad Ridning, lärde jag mig nästa bara nya saker hela tiden. Fokus låg på dig som ryttare och hur din kropp fungerar, hur du ska hitta den lodräta, följsamma sitsen som möjliggör för hästen att följa dig och vara lyhörd och känslig. Om du vet hur du ska utföra en rörelse i din kropp, ja då följer hästen din signaler och utförrörelsen som du har tänkt dig. Gör du fel och ger fel signaler, då får hästen det svårt och det kan lätt skapa konfilikter och starkare hjälper.
Så jag måste säga att om vi slår i hop dessa två utbildningar så får vi en riktigt bra instruktörsutbildning i Sverige, var för sig är dom inte kompletta.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter